ABONNEMANG1 500 kr

1 200 kr ex. moms

Abonnemang 1 år
inkl. larmcentral

2 140 kr

1 712 kr ex. moms

Abonnemang 1 år
inkl. larmcentral

1 650 kr

1 320 kr ex. moms

Abonnemang 1 år
Körjournal

= funktion ingår
O = Tillbehörsmoduler kan anslutas

FUNKTION SMART TOP TRIP
Tempest Security larmcentral 24/7 (SOC)
MetaTrak Mobilapp
QTrakLite
www.metatrak.it  
Detektering tändning (T42)
Detektering tändning (T75)
Bluetooth B4.1 larmmodul (T42) O O O
Bluetooth B3.1 startspärr (T42) O O O
Bluetooth B3.2 startspärr (T42) O O O
Bluetooth B9.1 ID tag (T42) O O O
Bluetooth B10 knapp (T42) O O O
WiMeta Wi2.0 larmmodul (T75) O O O
WiMeta Wi3.0 startspärr (T75) O O O
WiMeta Wi9.0 ID tag (T75) O O O
WiMeta Wi10.0 knapp (T75) O O O
POI
Geozon
Historik - mobilapp
2 tim / 30 dagar
Historik - lite.metatrak.it
2 tim / 90 dagar
Historik - metatrak.it
Full historik
 
Körjournal  
Rapporter  
Körbeteende  
Online spårning
Online status
Sekretess läge
Underhålls läge
Transport läge
Nästa service (km)
Nästa service (tim)
Abonnemang på väg att förfalla E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
Larm
Fordonsrörelse
E-post
Push
SMS
SOC
E-post
Push
SMS
SOC
E-post
Push
SMS
Larm
Batteri avbrott (T42)
E-post
Push
SMS
SOC
Epost
Push
SMS
SOC
E-post
Push
SMS
Larm
Batteri avbrott (T75)
E-post
Push
SMS
SOC
Siren
E-post
Push
SMS
SOC
Siren
Larm
Batteri låg nivå
E-post
Push
SMS
Epost
Push
SMS
E-post
Push
SMS
Larm
Externt
larmsystem (T42)

Kräver tillbehör: B4.1
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
Larm
Externt
larmsystem (T75)

T75 ansluten direkt till Meta HPA3, HPA EVO eller EasyCan larmsystem
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
Larm
Externt
larmsystem (T75)

Kräver tillbehör: Wi2.0
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
Larm
Kraschsensor
E-post
Push
SMS
SOC
E-post
Push
SMS
SOC
Larm
ID tag saknas (T42)

Kräver tillbehör: B9.1
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
Larm
ID tag saknas (T75)

Kräver tillbehör: Wi9.0
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
E-post
Push
SMS
Larm
ID tag larmknapp (T42)

Kräver tillbehör: B9.1
E-post
Push
SOC
E-post
Push
SOC
E-post
Push
Larm
ID tag larmknapp (T75)

Kräver tillbehör: Wi9.0
E-post
Push
SOC
E-post
Push
SOC
E-post
Push
Larm
Meta E-call (T42)

Kräver tillbehör: B10
E-post
Push
SOC
E-post
Push
SOC
E-post
Push
Larm
Meta E-call (T75)

Kräver tillbehör: Wi10.0
E-post
Push
SOC
E-post
Push
SOC
E-post
Push
Larm
GSM anti- jamming (T75)
Siren Siren


Copyright © 2017 · All Rights Reserved
www.metatrak.se