MetaTrak.itMetaTrak.it

MetaTrak.it är en webbapplikation för webbläsare på PC eller Mac. Denna webbapplikation har utökade funktioner jämfört med MetaTrak mobilapp och QTrakLite webbapplikation.

Denna webbapplikation är endast tillgänglig för abonnemangen MetaTrak TOP och TRIP.

Testa MetaTrak Web demoversion här.


Övervakning

Överblick över fordonets och den installerade enhetens status.


  Kommandon

Systemet erbjuder några kommandon som kan skickas till fordonets enhet. Vilka som är tillgängliga beror på abonnemangstypen.


  Historik

Hämta rutter och visa dessa på kartan.


 Nästa service

Ange ett serviceintervall och få meddelande när det är dags för service.


 Geostängsel

Skapa ett geostängsel (zon) på kartan och få meddelanden när fordonet ankommer och/eller lämnar denna zon.


  POI

Skapa POI (Intressepunkter) på kartan och få meddelande när fordonet är nära denna punkt.


  Aviseringar

Skapa aviseringar från fordonet för olika typer av händelser.


Kartor

Välj mellan 5 olika typer av kartor samt visning av olika lager.


 Rapporter

Skapa olika rapporter för utförda körningar (körjournal).


 Ny rapport

Skapa nya rapporter för olika händelser.


 Rapporter arkiv

Skapade rapporter kan sparas och användas igen.


 Schemaläggare

Rapporter kan schemaläggas med datum och tid.

Copyright © 2017 · All Rights Reserved
www.metatrak.se