FLEET MANAGEMENT   FORDONSFLOTTA

Med MetaTrak fleet management funktion kan flera fordon övervakas samtidigt på samma kartbild.


  KARTA

Följ ett eller flera fordon live på kartan. Färdvägen markeras med en linje och pilar


  STATUS

Detaljerad information om fordonet visas som t.ex. batteriets status, körsträcka, etc.


  AVISERINGAR

Man kan skapa aviseringar för olika händelser som t.ex. hastighetsöverträdelser, geostängsel, POI eller parkerat fordon.


  RAPPORTER

Många olika rapporter kan skapas för ett fordon eller flera fordon.


  GRUPPER

Fordonen kan läggas i olika grupper och man kan styra vilka fordon som skall visas på kartan genom att välja ett enskildt fordon eller en grupp av fordon.


  GEOSTÄNGSEL

Ställ in ett geostängsel samt skapa aviseringar när fordonet ankommer och/eller lämnar denna zon.


  POI

Points Of Interest (POI) kan anges och en avisering kan skapas när fordonet befinner sig nära denna position.


  HISTORIK

Systemet lagrar data upp till 10 år.


  SYSTEMKRAV

För att kunna använda funktionen Fleet Management krävs en installerad MetaTrak T30, T42 eller T75 enhet och MetaTrak abonnemang TOP eller TRIP.

Copyright © 2017 · All Rights Reserved
www.metatrak.se