ELEKTRONISK KÖRJOURNAL  KÖRJOURNAL

MetaTrak körjournal uppfyller Skatteverkets krav på elektronisk körjournal.

MetaTrak körjournal loggar resorna helt automatiskt, med datum, klockslag, adress och mätarställning för startpunkt och slutpunkt samt körsträckans längd. Typ av resa (privat/tjänst) samt ärende, plats, företag, kontaktpersoner kan enkelt redigeras i efterhand.

Som tillbehör finns en trådlös knapp (B10.1 eller Wi10.0) för val av privat/tjänsteresa, vilken kan installeras och anslutas till enheten i fordonet. Om man glömt att trycka på knappen kan typen av resa alltid redigeras i efterhand.


  RAPPORTER

Följande rapporter är tillgängliga i systemet:

  • Rapport för körsträcka
  • Rapport för hastighet
  • Rapport för POI
  • Rapport för geostängsel
  • Rapport för rörelse
  • Rapport för rörelse med filter
  • Rapport för stopp
  • Rapport för händelser
  • Professionell reserapport
  • Rapport för bränsleförbrukning


  EXPORT

Rapporterna kan exporteras till bildskärm eller som HTML, PDF, Excel, CSV och XML filformat.


  SCHEMALÄGGNING

Med MetaTrak schemaläggare kan man skapa automatiska rapporter varje vecka, varje månad eller hur ofta du vill.


  HISTORIK

Systemet lagrar körjournaldata upp till 10 år.


  SYSTEMKRAV

För att kunna använda funktionen körjournal krävs en installerad MetaTrak T30, T42 eller T75 enhet och MetaTrak abonnemang TOP eller TRIP.

Copyright © 2017 · All Rights Reserved
www.metatrak.se